Gemeenteraad

Welkom

Welkom op de website van de gemeenteraad van Dronten. Hier vindt u informatie over uw volksvertegenwoordigers, de vergaderingen van de gemeenteraad en de wijze waarop u uw stem kunt laten horen.

Inspreken

Tijdens de commissievergadering kunt u inspreken over een agendapunt. Meld dit tot uiterlijk 24 uur van tevoren bij de griffie.


Vergaderingen