Raadscommissie 04-12-2019

Home > Agenda gemeenteraad

Raadscommissie 04-12-2019

Archief

In de agenda ziet u op welke data vergaderingen gepland zijn. Wilt u een gemeenteraadsvergadering terugkijken? 
Hier vindt u de videoverslagen vóór april 2016.

Vergaderstukken

Twee weken voor de vergadering van de gemeenteraad of de commissie vindt u de vergaderstukken bij de desbetreffende vergadering. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad live meekijken via de webcast. Het is uiteraard ook mogelijk om raadsvergaderingen bij te wonen. Heeft u een vraag over een vergadering of de vergaderstukken? Neem dan contact op met de griffie.
 

Vergaderdata 2019 RVO raad RVO comm Archief
 

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

 • 4

  Termijnagenda raad en lijsten met openstaande toezeggingen en moties

 • 5

  Vragen aan het college van burgemeester en wethouders

 • 6

  Raadsvoorstel Beleid en Verordening afvalstoffenheffing 2020

 • 7

  Raadsvoorstel Verordening individuele inkomenstoeslag 2019 en Verordening studietoeslag 2019

 • 8

  Brief Rekenkamer betreft rapport Rekenkamer Dronten inzake Doemee onderzoek

 • 9

  Brief ASD betreft gevraagd en ongevraagd advies individuele gehandicapten-parkeerplaatsen 2019

 • 10

  Raadsvoorstel Treasurystatuut

 • 11

  Raadsvoorstel Septembercirculaire en budgetten werk en inkomen 2019

 • 12

  Raadsvoorstel Verordening OZB 2020

 • 13

  Raadsvoorstel actualisering verordening op de werkgeverscommissie

 • 14

  Raadsvoorstel delegatiebesluit werkgeverscommissie raad Dronten 2020

 • 15

  Sluiting