Vergadering Raadscommissie 11-01-2018

Home > Agenda > Vergadering Raadscommissie

Vergadering Raadscommissie 11-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis Dronten
Tijd:19:30
Voorzitter:Mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse

Het presidium heeft voor de raadsagenda van 25 januari 2018 agendapunt 8 als akkoordstuk geagendeerd.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen aan de burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie indienen Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststelling bestemmingsplan Dronten - Wijland Bekijk dit agendapunt online

6 Koersnotitie stranden Bekijk dit agendapunt online

7 Klimaatbeleidsplan gemeente Dronten Bekijk dit agendapunt online

8 Intrekken verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011 Bekijk dit agendapunt online

9 Opgewaardeerde brieven Bekijk dit agendapunt online

9A Raadsinformatiebrief van B&W d.d. 27 oktober 2017, waarin informatie wordt gegeven over het voornemen van het college een raamovereenkomst te sluiten in vervolg op de aanbesteding van payroll Bekijk dit agendapunt online

Deze brief stond op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 30 november 2017 (A-06) en is op verzoek van de fractie van de ChristenUnie opgewaardeerd. De fractie wil graag in gesprek met de portefeuillehouder over de concretisering van de in de brief genoemde opmerkingen met betrekking tot payroll.

9B Brief van B&W, gericht aan de voorzitter van de Alderstafel, d.d. 18 december 2017, waarin zij gemotiveerd kenbaar maakt haar deelname aan de Alderstafel voorlopig te beƫindigen Bekijk dit agendapunt online

Deze brief stond op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 21 december (A-14) en is op verzoek van de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks opgewaardeerd. De fracties willen graag in gesprek over het Dronter Perspectief.

9C Raadsinformatiebrief van B&W, d.d. 14 december 2017, waarin informatie wordt gegeven over het hanteren van kwaliteitscriteria bij subsidieaanvragen kunst en cultuur Bekijk dit agendapunt online

Deze brief stond op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 21 december 2017 (A-10) en is op verzoek van de fractie van D66 opgewaardeerd. De fractie wil graag in gesprek over de evaluaties van de subsidies.

9D Raadsinformatiebrief van B&W, d.d. 7 november 2017, waarin informatie wordt gegeven over het besluit om de Huishoudelijke Hulp Toelage regeling (HTT-regeling) Bekijk dit agendapunt online

Deze brief stond op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 30 november 2017 (A-09) en is op verzoek van de fractie van de ChristenUnie opgewaardeerd. De fractie wil graag in gesprek met de portefeuillehouder over de gevolgen na deze verlenging van een half jaar.

9E Raadsinformatiebrief van B&W met bijlage, d.d. waarin informatie wordt gegeven over de prestatieafspraken tussen de gemeenten, OFW en de Huurdersbelangenvereniging (HBV) over 2018 Bekijk dit agendapunt online

De brief stond op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 21 december 2017 (A-09) en is op verzoek van de fractie van D66 opgewaardeerd. De fractie wil graag in gesprek met de portefeuillehouder over de gemaakte afspraken.

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online