Vergadering Raadscommissie 16-01-2018

Home > Agenda > Vergadering Raadscommissie

Vergadering Raadscommissie 16-01-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis Dronten
Tijd:19:30
Voorzitter:de heer P.L.A. Vermast

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen Bekijk dit agendapunt online

4 Opgewaardeerde brieven Bekijk dit agendapunt online

4A Raadsinformatiebrief met bijlage van B&W, d.d. 26 september 2017, waarmee de eerste halfjaarrapportage Sociaal Domein wordt aangeboden Bekijk dit agendapunt online

Deze brief stond op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 19 oktober 2017 (A-01) en is op verzoek van de fractie D66 opgewaardeerd.

4B Raadsinformatiebrief van B&W met bijlage, d.d. 10 oktober 2017, waarmee de Minima Effect Rapportage gemeente Dronten wordt aangeboden Bekijk dit agendapunt online

Deze brief stond op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 19 oktober 2017 (A-09) en is op verzoek van de fracties Leefbaar Dronten, CDA, GroenLinks en PvdA opgewaardeerd.

5 Sluiting Bekijk dit agendapunt online