Gemeenteraad

Home > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad worden één keer in de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente Dronten. De raadsleden vormen samen het hoogste orgaan van de gemeente Dronten. De gemeenteraad van Dronten bestaat uit 27 leden verdeeld over 8 fracties. De verdeling van de zetels is als volgt:

Samenstelling gemeenteraad

  Logo VVD


7 zetels 

Logo CDA


6 zetels

Logo Leefbaar Dronten


4 zetels

Logo ChristenUnie


3 zetels

Wie vertegenwoordigen D66?

2 zetels

Logo GroenLinks

2 zetels

Logo SP

2 zetels

Logo PvdA

1 zetels

  • Burgerraadsleden

    Naast de raadsleden kent de gemeente ook burgerraadsleden.

  • Nevenfuncties

    Klik hier voor de nevenfuncties van alle raadsleden en collegeleden.