Gemeenteraad

Home > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad worden één keer in de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente Dronten. De raadsleden vormen samen het hoogste orgaan van de gemeente Dronten. De gemeenteraad van Dronten bestaat uit 27 leden verdeeld over 8 fracties. De verdeling van de zetels is als volgt:

Samenstelling gemeenteraad

  Logo CDA

8 zetels 

Logo VVD

4 zetels

Logo ChristenUnie

3 zetels

Logo Leefbaar Dronten

3 zetels

Wie vertegenwoordigen D66?

3 zetels

Logo GroenLinks

2 zetels

Logo PvdA

2 zetels

Logo SP

2 zetels

  • Burgerraadsleden

    Naast de raadsleden kent de gemeente ook burgerraadsleden.

  • Nevenfuncties

    Zie hier de nevenfuncties van alle raadsleden en collegeleden.