Over de griffie

Home > Over de griffie

Over de griffie

De griffie in Dronten bestaat uit de griffier Djimmer Petrusma en de adjunct-griffier Liesanne van den Brink. De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De afdeling werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De belangrijkste taken van de griffie zijn:

  • Raads- en commissievergaderingen organiseren en voorbereiden
  • Raadsinformatie (agenda's, stukken en live-uitzendingen) beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners
  • Contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren van de gemeente
  • Gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur
  • Individuele raadsleden helpen en adviseren
  • Inwoners adviseren als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • De Rekenkamer ondersteunen
  • Communicatie over het werk van de gemeenteraad

De griffie ondersteunt niet alleen alle raadsleden, maar is er ook voor de inwoners van de gemeente Dronten. Als u vragen heeft over het werk van de gemeenteraad of u wilt weten hoe u als inwoner van Dronten invloed kan uitoefenen op de lokale politiek, dan kunt u bij de griffie terecht. Maar ook als u met een raadslid over een onderwerp wilt praten, of op zoek bent naar vergaderstukken of informatie over agendapunten, kan de griffie u helpen.

Contact met de griffie

Heeft u een praktische vraag over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over een vergadering of een vergaderstuk? Of wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Dan kunt u terecht bij de griffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt. Stel uw vraag per mail: l.van.den.brink@dronten.nl of bel 14 0321. Schrijven kan natuurlijk ook naar: Griffie, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Djimmer Petrusma (tijdelijk afwezig)

Petrusma (tijdelijk afwezig)
contactgegevens en taken Djimmer Petrusma (tijdelijk afwezig)
FunctieGriffier
Telefoonnummer14 0321
E-mailadresd.petrusma@dronten.nl

Liesanne van den Brink

van den Brink
contactgegevens en taken Liesanne van den Brink
FunctieWnd. Griffier
AdresPostbus 100
8250 AC  Dronten
Telefoonnummer14 0321
E-mailadresL.van.den.Brink@dronten.nl