Samenstelling Gemeenteraad

Home > Samenstelling Gemeenteraad

Samenstelling Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad worden één keer in de vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente Dronten. De raadsleden vormen samen het hoogste orgaan van de gemeente Dronten. De gemeenteraad van Dronten bestaat uit 27 leden verdeeld over 8 fracties. De verdeling van de zetels is als volgt:

VVD – 7 zetels
CDA – 6 zetels
Leefbaar Dronten – 4 zetels
ChristenUnie – 3 zetels
D66 – 2 zetels
GroenLinks – 2 zetels
SP – 2 zetels
PvdA – 1 zetel

Burgerraad

Naast de raadsleden kent de gemeente ook burgerraadsleden.

Nevenfuncties

Zie hier de nevenfuncties van alle raadsleden en collegeleden.