Vergaderdata 2019

Home > Vergaderdata 2019

Vergaderdata 2019

Vergaderdata Gemeenteraad

De gemeenteraad van Dronten vergadert in 2019 op de volgende dagen:

 • Donderdag 31 januari
 • Woensdag 6 februari (geheime raadsvergadering - voordracht burgemeester Dronten) aansluitend openbare aankondiging.
 • Donderdag 28 februari
 • Donderdag 28 maart
 • Donderdag 25 april
 • Woensdag 22 mei
 • Donderdag 20 juni
 • Donderdag 4 juli (behandeling Kadernota)
 • Donderdag 19 september
 • Donderdag 17 oktober
 • Donderdag 7 november (behandeling Begroting)
 • Donderdag 28 november
 • Donderdag 19 december 

De agenda van de vergadering en de vergaderstukken vindt u hier.

Vergaderdata Commissie

In de commissie worden de voorstellen waar de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering een besluit over moet nemen, besproken.Tijdens de commissievergadering hebben leden de mogelijkheid inhoudelijke vragen te stellen over de voorstellen en hun mening te vormen. Tijdens de commissievergadering worden geen besluiten genomen door de raad. De commissie wordt gevormd door de leden van de gemeenteraad en de burgerraadsleden.

De commissie vergadert in 2019 op de volgende dagen:

 • Donderdag 17 januari
 • Donderdag 14 februari
 • Donderdag 14 maart
 • Donderdag 11 april
 • Donderdag 9 mei
 • Donderdag 6 juni
 • Donderdag 13 juni (financiĆ«le commissie t.b.v. Kadernota)
 • Donderdag 5 september
 • Donderdag 3 oktober
 • Donderdag 10 oktober (financiĆ«le commissie t.b.v. Begroting)
 • Donderdag 14 november
 • Woensdag 4 december

De agenda van de vergadering en de vergaderstukken vindt u hier.